zondag 15 september 2013

Gemoedelijke gemeenteraad

De gemeenteraad van maandag 9 september laatstleden verliep in een gemoedelijke sfeer. Toch zorgden de ‘administratieve problemen’ die ervoor hadden gezorgd dat de samenkomst met een week werd uitgesteld, voor enige wrevel bij de oppositie. Meer nog: de twee agendapunten die verantwoordelijk waren voor de problemen, werden uiteindelijk verdaagd, waardoor de vergadering eigenlijk een maat voor niets bleek.

Een goedgemutste voorzitter Ann Willems (GBL) verwelkomde de raadsleden op de eerste bijeenkomst na het zomerreces. “Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie”, zei ze. En blijkbaar was dat zo. Voor het eerst noteerden we geen noemenswaardige incidenten. Een verademing.
Niet dat alles koek en ei was tussen meerderheid en oppositie. N-VA, S.A.M.E.N. en Eenheid spraken hun ongenoegen uit over de uitgestelde gemeenteraad van 2 september. Die zitting werd om administratieve redenen een week verlaat. De MINA-raad moest immers haar advies kunnen geven over de verhoging van de belasting op het huis aan huis ophalen van afval en het voorstel van het gemeentebestuur om in bepaalde gevallen een sociale correctie toe te kennen op de DIFTAR-factuur. Bovendien was het gemeentebestuur ‘vergeten’ de buurtbewoners van de Dekbunders uit te nodigen voor de informatieve bewonersvergadering van 3 september over de geplande riolering etc. in hun wijk. Misschien was de vakantie wel té deugddoend geweest ...

DIFTAR
Iedereen heeft ongetwijfeld het foldertje over het vernieuwde containerpark langs de Pauwelstraat in de bus gekregen. Heel mooi uitgegeven, alleen wordt er met geen woord gerept over de verhoogde tarieven voor de ophaling van restafval. Vanaf 1 januari wordt de belasting voor de ophaling van restafval verhoogd van 21 naar 30 euro per jaar, een stijging met maar liefst 43%. De prijs per opgehaalde kilogram gaat van 20 naar 25 cent, een stijging van 25%. “Hoe kan je dat in godsnaam rijmen met het principe van de vervuiler betaalt?”, vroeg Stijn Raeymaekers (Eenheid) zich terecht af. Hij herinnerde Maurice Helsen (CD&V) eraan dat zijn partij tijdens haar oppositiekuur het vast recht nog wou afschaffen. Ook Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) ging niet akkoord. “Dit werkt contraproductief”, wist hij.
Doordat het systeem van de pamperzakken wordt afgeschaft — het bedrijf dat de zakken verwerkt ging failliet —, stelde het bestuur een sociale correctie voor op de DIFTAR-factuur. Oorspronkelijk zou elk kind tot en met drie jaar 15 euro korting krijgen op de huisvuilrekening. Volwassenen met een incontinentieprobleem zouden kunnen rekenen op een jaarlijkse terugbetaling van 20 euro, mits de voorlegging van een medisch attest.
De gemeentelijke MINA-raad gaf op 4 september een gunstig advies op het voorstel om een sociale correctie toe te kennen, maar had enkele bedenkingen. Ook de scholen moesten in aanmerking komen voor een toelage, identiek aan deze van de gezinnen. De bedragen moesten worden vervangen door een hoeveelheid in kilogram om te vermijden dat bij een verhoging van de contantbelasting van het restafval de subsidie in verhouding zou dalen. Het advies van de MINA-raad zag er dus als volgt uit: een sociale correctie ter waarde van 75 kg restafval voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar; een sociale correctie ter waarde van 75 kg restafval voor scholen; een sociale correctie ter waarde van 125 kg voor personen met medische redenen.
De geplande sociale correctie werd uiteindelijk volledig afgevoerd tot de volgende gemeenteraad, op zich geen probleem aangezien de DIFTAR-tarieven pas wijzigen vanaf 1 januari 2014. Hoogstwaarschijnlijk zal er een nieuw voorstel worden geformuleerd, met ook een correctie voor o.a. onthaalouders. En wat met dat medische attest? Welke volwassene gaat zich hiermee aanbieden op het gemeentehuis? Volgens ons is dit een mensonterende maatregel!

DEKBUNDERS
Ben Verhaegen (N-VA) stelde voor de voorlopige goedkeuring van het rooilijn- en onteigeningsplan Dekbunders verdagen en werd hierin gevolg door Eenheid en S.A.M.E.N. De meerderheid zag er echter geen graten in het dossier — in afwachting van het openbaar onderzoek en zonder kennis van zaken — voorlopig goed te keuren. Een brug te ver volgens Raeymaekers. “Meer dan de helft van de raadsleden van de meerderheid wordt een advies gevraagd over iets waar ze niets van afweten”, wist hij. Hij doelde hiermee op de uitgestelde informatieve bewonersvergadering van 3 september. Van Dyck trok de expertise van de betrokken landmeter in twijfel. Volgens hem liggen de rooilijnen op privégrond. Hij zou nog over een document uit 1991 beschikken waarin hem werd gevraagd afstand te doen van een stuk grond, iets waarop hij toen niet is ingegaan.

REGLEMENTEN & RETRIBUTIES
Tussendoor werd ook een hele rist reglementen en retributies goedgekeurd. Het ontbreken van een sluitend reglement en de een eerlijke verdeling van de subsidies voor sportverenigingen stuitte op verzet bij de oppositie. Momenteel gebeurt die verdeling met de natte vinger. Terwijl GROS en Cultuurraad komaf hebben gemaakt met de zogenaamde historische subsidies, lijkt de Sportraad hierin niet te slagen. “We willen niet dat sommige sportclubs voor verrassingen komen te staan”, verdedigde Herman Dom (GBL) zijn standpunt. “Hoelang willen jullie de clubs nog verrassen?”, wilde Van Dyck weten. De kopman van S.A.M.E.N. had naar eigen zeggen last van een déjà vu. “Dezelfde discussie werd jaren geleden al gevoerd binnen de Cultuurraad”, wist hij. Raeymaekers verweet de meerderheid in dit dossier een gebrek aan moed. De verdeling van de subsidies werd uiteindelijk goedgekeurd. Opmerkelijk wel dat Christine Peeters, die momenteel zetelt als onafhankelijk raadslid, meestemde met de meerderheid. Zoekt zij toenadering tot een van de twee meerderheidspartijen?
Om het sluikstorten te ontmoedigen, worden de boetes fors verhoogd. Volgens Stijn Raeymaekers werk dit systeem niet. “Tot op heden werd er nul euro opgehaald!”, merkte hij fijntjes op. Samen met Jan Van Dyck pleitte hij voor een jaarlijkse opvolging van het reglement, zodat er korter op de bal kan gespeeld worden.

KFC
En nu we het toch over voetbal hebben. Herinnert u zich nog dat de bespreking van de principeovereenkomst tussen de gemeente en KFC Herenthout aangaande de bouw van een kantine met kleedkamers tijdens de vorige raad werd verwezen naar een volgende bijeenkomst? Wel: het gewraakte dossier had de agenda niet eens gehaald. Herman Dom verzekerde iedereen echter dat er naarstig wordt gezocht naar een nieuwe constructie. De tijd dringt evenwel voor KFC. Men wil met het honderdjarig bestaan in 2016 immers in het nieuwe ‘stadion’ spelen!

ONTSLAG
Ook het ontslag van de jeugdconsulent Nick Van Thielen kwam ter sprake, zij het onrechtstreeks. Ook al werd hij niet bij naam genoemd, iedereen wist dat het over hem ging. De samenwerking met Van Thielen werd begin september plots stopgezet. “Omwille van aanslepende en nieuwe problemen was de situatie niet veel langer houdbaar”, klonk het. Naar verluidt werd hem een gebrek aan loyaliteit verweten. Jan Van Dyck en Stijn Raeymaekers vroegen zich af welke motieven aan de basis van het ontslag lagen: politieke, financiële of functionele. Beiden stelden zich vragende partij voor het uitwerken van een procedure waaraan een eventueel ontslag van contractuelen kan worden afgetoetst. “Het zou de openbaarheid van het bestuur alleen maar ten goede komen”, stelden ze.
De stand-upcomedian in Ben Verhaegen tenslotte wou weten waarom er nog steeds werd vergaderd onder het portret van “een willekeurige prins tegen wie nota bene een rechtszaak loopt”. Maurice Helsen wist de raad te vertellen dat de portretten van het kersverse koningspaar Filip en Mathilde mogelijk pas in december geleverd worden ...

Geen opmerkingen: