dinsdag 3 september 2013

Samen naar school

Voor meer dan 1,1 miljoen leerlingen en 165.000 leerkrachten in Vlaanderen en Brussel was het gisteren de eerste schooldag. En meteen ligt minister van Onderwijs Pascal Smet onder vuur.

Er is nogal wat ongerustheid over de geplande herstructurering van het middelbaar onderwijs. Volgens de minister is er wel veel steun voor het plan op de arbeidsmarkt en bij pedagogen, maar hij erkent dat er veel vragen zijn bij ouders en leerkrachten. In Herentals is men alvast niet bij de pakken blijven zitten en voerde de koepel van het katholiek onderwijs (kOsh) een zorgvuldig voorbereide reorganisatie uit. De 440 ingeschreven leerlingen van het eerste middelbaar zitten namelijk allemaal samen in de campus Burchtstraat, ongeacht de richting die zij volgen.
Herenthoutenaar Patrick Heremans is lid van het kOsh-directieteam. “Wij hebben alle richtingen samen gezet op één campus om ervoor te zorgen dat de talenten van leerlingen het best tot hun recht komen”, verduidelijkte hij vorige week in Het Laatste Nieuws. “Praktisch zullen de eerstejaars in 1A of 1B terechtkomen. B is voor die leerlingen die later een beroepsopleiding gaan volgen.”
Met de reorganisatie hervormt kOsh zijn infrastructuur in het belang van de nieuwe leerlingen. Het is de bedoeling dat de volledige eerste graad — dus ook het tweede middelbaar — vanaf volgend jaar wordt ondergebracht in de Burchtstraat. “De leerlingen die nu in het eerste jaar starten, blijven twee jaar op een vertrouwde plek.”
Heremans ziet heel wat voordelen in een brede eerste graad. “Er is minder onderscheid omdat de leerlingen samen op school zitten en ze moeten na het tweede jaar allen samen de stap zetten naar een nieuwe vestiging.”
Dichter bij huis rolde ’t Klavertje op de eerste schooldag de rode loper uit voor haar leerlingen. De kleuter- en basisschool viert dit jaar immers haar 50ste schooljaar. ’t Klavertje sloot de eerste schooldag dan ook af met een receptie.

Geen opmerkingen: