zaterdag 14 december 2013

Kempens Karakter stelt boek voor

Op woensdag 11 december stelden de gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter in Cultuurcentrum Zwaneberg het eerste boek voor uit de publicatiereeks ‘Het Vergeten Slagveld’. ‘Heistse gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog’ vertelt het verhaal van jonge mensen die plichtbewust de Groote Oorlog introkken en nooit terugkeerden.

Na enkele woorden van burgemeester Luc Vleugels over de toetreding van Heist-op-den-Berg tot Kempens Karakter en erfgoedcoördinator Jeroen Janssens, die in het kort het programma van de erfgoedcel rond de herdenking WOI toelichtte, mocht archivaris Luk Herteleer zijn geesteskindje voorstellen. “In september 2010 pakte de gemeente uit met de tentoonstelling ‘Heistse gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog’. De tentoonstelling kaderde binnen het project Heist bouwt aan vrede. Drie jaar later — in aanloop naar de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden — publiceren we deze uitgave”, zei hij trots.
De publicatie informeert over de vele facetten van Duitse aanvallen, de Slag van de IJzer, het eindoffensief en nog veel meer. “Dit boek plaatst de Heistse gesneuvelden in dit oorlogsgeweld. Van elk van hen wordt kort de familiale en sociale context geschetst en — voor zover geweten — hoe ze om het leven zijn gekomen”, aldus Herteleer.
Het boek spreekt niet van helden of vijanden. Het eert mensen — veelal jonge mensen — en geeft hen een waardige rustplaats in het (Heistse) collectieve geheugen. “Het is inderdaad opvallend hoeveel jonge mensen er in het boek staan”, wist Herteleer. “Onschuldig, vastberaden, maar vooral trots. Het zijn foto’s met een verhaal, foto’s die leven.” Slachtoffers waarvan er geen foto voorhanden was, krijgen in het boek een klaproos, het meest neutrale en internationaal verspreide symbool voor de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde geallieerde soldaten aan de IJzer. Om het verhaal tastbaar te maken, is het geschreven in de tegenwoordige tijd.
Herteleer bedankte collega Gabriele Segers en kolonel op rust Joseph Vaes. “Met zijn opzoekwerk in de jaren 90 van vorige eeuw heeft hij de bouwstenen aangebracht en de basis van deze uitgave gelegd”, wist de archivaris van Heist-op-den-Berg. Tot slot deed hij ook een oproep om vergeten slachtoffers te melden, zodat ze in ere kunnen hersteld worden.
Met de publicatiereeks ‘Het Vergeten Slagveld’ wil de erfgoedcel Kempens Karakter het lokale oorlogsverleden en oorlogserfgoed in de kijker plaatsen. In 2014 en de daaropvolgende jaren plant de cel een hele rist activiteiten rond de Groote Oorlog, zoals de ondersteuning van lokale initiatieven (ook in Herenthout), de bouw van een replica van een houten noodwoning (een project in samenwerking met het VTI) en tal van lezingen, o.a. over het Verloren Slagveld.
Op de foto’s: Bernadette De Cat, kolonel op rust Joseph Vaes, Gabriele Segers, archivaris Luk Herteleer, burgemeester Luc Vleugels, burgemeester Lieven Janssens (Vorselaar) en Jeroen Janssens.


Het boek ‘Heistse gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog’ (ISBN: 978-90-8216-320-9) is te koop aan 12,50 euro via de website van Kempens Karakter, in De Standaard Boekhandel en boekhandel Het Voorwoord (beiden in Heist-op-den-Berg) en bij de gemeentelijke Archiefdienst van Heist-op-den-Berg.

Geen opmerkingen: