maandag 16 december 2013

Negatieve beoordeling voor pastorij

De procedure tot bescherming van de oude de pastorij als dorpsgezicht/monument, die door het gemeentebestuur werd ingezet, is negatief beoordeeld. Het gemeentebestuur ziet hiermee een restauratie, die voor 80% meegefinancierd zou worden door een hogere overheid, door de neus geboord. Afbraak lijkt nu de enige oplossing.

Het schepencollege onderzoekt nu de mogelijkheid van een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij grond en gebouw aan een private partner worden verkocht. Schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V): “De voorkeur gaat uit naar een bank, die een project kan uitvoeren volgens onze plannen. De gemeente zou daarna het gebouw van de private partner huren, volgens het principe van sale-and-leaseback.”
Het bestuur meent uit deze constructie enkele voordelen te halen. “Er zijn de inkomsten uit de verkoop van grond en gebouw. Bovendien is een eigen investeringsfinanciering voor de realisatie van het project niet meer aan de orde. Tot slot is er het voordeel van de gespreide kost door het betalen van een jaarlijkse huur”, weet Helsen.
Schepen van cultuur Patrick Heremans (GBL) benadrukt dat bij de uitvoering van de nieuwbouw het uitzicht van de gevel zoals we hem nu kennen, zal behouden blijven. “Als bestemming voor het gebouw denken we aan een museum/tentoonstellingsruimte. Wellicht komt er ook een polyvalente ruimte voor evenementen aan de achterzijde van het gebouw”, aldus Heremans.
Of de herbestemming van de pastorij als tijdelijk onderkomen voor Heemkring Sandelyn, waarvoor onlangs nog positief advies werd gegeven door de Cultuurraad, hiermee in het gedrang komt, is niet meteen duidelijk. De vergunning voor de parking achter de pastorij is wel in orde. Het bestuur heeft evenwel besloten met de aanleg te wachten tot na de Nacht van Herenthout.

Geen opmerkingen: