woensdag 22 januari 2014

Rapport

Het gemeentebestuur van Herenthout maakt geen al te beste beurt in het nieuwe Gemeenterapport dat Het Nieuwsblad deze week publiceert. Ons bestuur zakt van 7,37 naar 6,05 op tien. Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) doet het met een daling van 7,64 naar 5,66 zelfs nog slechter.

25 procent van de ondervraagden vindt dat het nieuwe gemeentebestuur het slechter doet dan het vorige, 22 procent zou bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een andere stem uitbrengen. Gabriëls relativeert de cijfers en hecht meer belang aan de verkiezingsuitslag van oktober 2012. “Dáár heeft de hele bevolking zich uitgesproken en dat resultaat was heel duidelijk”, stelt hij.
Als excuus voor de slechtere score roept Gabriëls het feit in dat zijn nieuwe bestuursploeg in haar eerste werkjaar met vijf nieuwe schepenen aan de slag moest. “Een jaar waarin we samen met onze administratie hebben ingezet op het uitwerken van een heel ambitieus meerjarenplan. Ook na de uitvoering van dit plan zal er financiële ruimte blijven voor de gemeente, en dit zonder verhoging van personenbelasting”, zegt onze burgervader in de krant.
Voormalig coalitiepartner en ex-schepen Stijn Raeymaekers (Eenheid) ziet een en ander net iets anders. “GBL dacht met de coalitiekeuze voor CD&V te kunnen terugkeren naar de makkelijke oude politiek. Van op de oppositiebank zien we opnieuw de postjespolitiek met politici die zich op de kap van de burger schaamteloos extra vergoedingen toekennen.”
De peiling van Het Nieuwsblad bevestigt volgens Raeymaekers dat die ons-kent-ons politiek steeds minder wordt getolereerd en dat de bevolking van Herenthout verwacht dat het bestuur open, objectief en mét kennis van zaken handelt. “En dat was het voorbije jaar niet het geval”, weet hij.
Raeymaekers neemt het dossier van KFC Herenthout als voorbeeld. “Onder impuls van GBL dreigt dit te ontaarden in een peperduur prestigeproject van miljoenen euro’s waar de club zelf niet eens om vraagt en waarvan alle andere (sport)verengingen ook het slachtoffer worden. Iedereen betaalt uiteindelijk het gelag voor één project dat de mogelijkheden en redelijkheid voor een gemeente als Herenthout overstijgt.”
Gabriëls meent dan weer dat er een voor iedereen haalbare overeenkomst op tafel ligt. “De subsidies die sport- en cultuurverenigingen krijgen in Herenthout en de logistieke steun die we eraan toevoegen, liggen hoger dan in vergelijkbare gemeenten. We hebben ook al beslist dat we hierop niet gaan beknibbelen.”
De principeovereenkomt tussen het gemeentebestuur en KFC Herenthout ligt morgen trouwens voor op de sportraad. Naar verluidt komt ook ’t Oud Kapelleke ter sprake. In de wandelgangen fluistert men dat de oude kantine uit de concessieovereenkomst wordt gelicht en als pasmunt zal gebruikt worden om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van een andere sportvereniging. Het is geen geheim dat bijvoorbeeld AC Herenthout al jaren vragende partij is voor een eigen lokaal/kantine.
En waarom KFC zélf niet onderbrengen in ’t Oud Kapelleke? Voorlopig of zelfs definitief? Dát lijkt ons alvast de goedkoopste oplossing ...

Geen opmerkingen: