donderdag 5 juni 2014

Elektrische wagen voor het gemeentebestuur

Distributiebedrijf Eandis stelt gedurende één maand een elektrische wagen gratis ter beschikking aan het gemeentebestuur. De wagen werd op 2 juni overhandigd. Dit initiatief heeft enerzijds als bedoeling om de gemeente kennis te laten maken met elektrische mobiliteit. Anderzijds werkt Herenthout op die manier via Eandis mee aan het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen onderzoekt en aanpakt.

Het aanbod van Eandis sluit perfect aan op het beleid van de gemeente dat staat voor een leefbare, gezonde en schone leefomgeving met minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling te versnellen. Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Geen opmerkingen: