vrijdag 31 oktober 2014

Vrijetijdsbeurs

Onder het motto “kom eens proeven van het verenigingsleven” organiseerde het gemeentebestuur vorige week zaterdag in GOC Ter Voncke een vrijetijdsbeurs. 28 Herenthoutse cultuur- en sportverenigingen stelden er hun activiteiten voor aan het publiek en er waren ook optredens van enkele podiumverenigingen.

Voorafgaandelijk aan de vrijetijdsbeurs werden de nieuwe inwoners van onze gemeente onthaald in de Sint-Gummaruskerk. Na de voorstelling van de verschillende gemeentelijke loketten gingen de 61 genodigden in groep naar het GOC, waar ze konden kennismaken met het verenigingsleven van Herenthout.


Burgemeester Roger Gabriels (GBL) en OCMW-voorzitter Josée Poelmans (CD&V) ondertekenden het charter ‘Gezonde gemeente’. In dit charter onder meer aandacht om gezondheid te integreren in het lokaal meerjarenplan. Bedoeling is de samenwerking tussen verenigingen, lokale diensten en zorgverstrekkers aan te moedigen en mensen te stimuleren om actief deel te nemen aan het gezondheidsbeleid. Dit kan bijvoorbeeld door zowel het nodige budget als de capaciteit te vergroten en te investeren in deskundigheid.


Charel Cambré ...


... en Geronimo Stilton signeerden strips en boeken.


Enkele jongeren van de muziekacademie zorgden voor een streepje muziek.


Tijdens het optreden van Muses In Motion was het vollen bak in de verbruiksruimte.

Geen opmerkingen: