zondag 23 november 2014

Noodbrug

Binnenkort kunnen voetgangers en fietsers opnieuw de Nete oversteken aan ’t Schipke. In december wordt namelijk gestart met de bouw van een voorlopige baileybrug in afwachting van een nieuwe, definitieve brug.

De originele brug ligt al enkele maanden defect aan de kant. Uitbater Jochem Van Reeth van ’t Schipke haalt alvast opgelucht adem. “Dat was dagelijks dat de mensen vroegen wanneer wordt de brug gemaakt. Iedereen probeert ook iets te organiseren naar groepen toe, voor een wandeling uit te stippelen of een fietsroute. En nu kan ik tegen die mensen zeggen dat er in de nabije toekomst toch een oplossing is.”
De werkzaamheden aan de noodbrug zullen op 1 december starten. Districtshoofd Patrick Verhaegen van Waterwegen en Zeekanaal: “Het gaat om een zogenaamde baileybrug. Dat is een constructie uit de militaire wereld, die vaak in oorlogssituaties gebruikt wordt om rivieren over te steken. Zo’n brug bestaat uit metalen profielen die in mekaar geklikt worden. Het loopplatform zal van hout gemaakt worden. We hadden nog een exemplaar in voorraad dat we konden gebruiken.”
De baileybrug komt er dus in afwachting van een nieuw volwaardige exemplaar. Een en ander past ook in het kader van het zogenaamde Sigmaplan, de waterbeheersing in de Vallei van de Grote Nete. “We hebben na een onderzoek besloten dat de oude brug, die momenteel op de oever ligt, niet meer te repareren valt. Daarom moeten we een nieuwe brug laten bouwen. Maar dat vraagt de nodige budgetten, een uitgebreide planning en zelfs een nieuwe bouwvergunning. We kunnen het niet maken om al die maanden of jaren zonder brug aan ’t Schipke te zitten. Daarom hebben we een noodoplossing bedacht”, aldus nog Verhaegen, die verwacht dat de brug tegen 12 december klaar zal zijn.


In Nijlen ligt er over de Kleine Nete ook een baileybrug. (Foto: Joren De Weerdt)

Geen opmerkingen: