woensdag 21 januari 2015

En de winnaars zijn: Leo Wouters, Sint-Vincentius en Roefel!

Zaterdag werden tijdens een druk bijgewoonde gala-avond in GOC Ter Voncke de Jeugdduim en de Cultuurprijzen van het voorbije jaar uitgereikt. Leo Wouters, Sint-Vincentius en Roefel vielen in de prijzen.

Voor het eerst in de korte geschiedenis van het uitreikingsgala was de winnaar van de cultuurprijs op voorhand bekend. “Een van de belangrijkste vernieuwingen wat de cultuurprijs betreft, is dat hij niet meer wordt verkozen tijdens dit gala, maar door een jury”, wist waarnemend voorzitter Eddy Verschueren. “Deze jury bestaat uit de leden van het bestuur, aangevuld met evenveel leden uit de algemene vergadering.”
In een ideale wereld komen die juryleden na een overlegronde tot een eensluidend verdict, zoals dat gebeurde op de bestuursvergadering van 4 december. “Er was geen stemming nodig. Leo Wouters wint de Cultuurprijs 2014 omdat zijn prestatie het meest overtuigend de gestelde voorwaarden vervult.”
Voor hen die het nog niet zouden weten: Leo heeft tussen 2006 en 2014 met veel zorg en vakkennis een oude schuur in de Kapelstraat in ere hersteld. Het beeld van het echte oude Kempense én bouwkundig landschap is voor jaren - misschien wel eeuwen - bewaard.
Verschueren legde ook uit waarom de hervorming van de cultuurprijs met stip op de agenda van het bestuur stond. “We hadden het gevoel dat het echt bezig zijn met kunst (woord, beeld, zang en dans) de laatste jaren wat naar de achtergrond werd gedrongen. In de motiveringen die ons werden toegestuurd, werd steeds vaker de omschrijving “jarenlange inzet” in de mond genomen. En eerlijk: al te vaak werd er in de tweede stemronde tégen iemand gestemd.”

KOFFIEKOEKEN, WORSTENBROODJES EN APEGAPEN
Op basis van ideeën uit de Algemene Vergadering van februari vorig jaar, werd er door het bestuur een voorstel geformuleerd. Dat voorstel omvatte drie verschillende prijzen: een al dan niet jaarlijkse cultuurprijs, een jaarlijkse trofee van verdienste en een tweejaarlijkse carrièreprijs. Een mens zou er zijn hoofd bij verliezen. De toelichting van waarnemend voorzitter Verschueren zorgde dan ook voor een komisch moment op het podium.
“Ik zou het nieuwe reglement punt per punt kunnen overlopen, maar dat ga ik niet doen. Twee Nachten van Herenthout zijn al meer dan genoeg”, grapte Verschueren. “En voor iedereen koffiekoeken en worstenbroodjes voorzien, zou te duur uitvallen. Bovendien hebben de meesten onder u het nieuwe reglement al goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 september.”
Ondanks de veelbelovende vernieuwingen had presentator Stefan Laenen “ergens gelezen” dat het Herenthoutse culturele leven op apegapen zou liggen, omdat enkele dagen voor de deadline nog niemand genomineerd was. Verschueren nuanceerde een en ander. “We vermoeden dat de trofee van verdienste nog ‘in de markt gezet’ moet worden, dat de verenigingen/inwoners op dit moment nog niet goed weten welke prestaties in aanmerking komen voor een nominatie. Onze burgemeester heeft ooit gezegd dat cultuur alles is wat mensen verbindt, samenbrengt. En daarmee is volgens mij alles gezegd”, aldus Verschueren.

CENTJES, ROEFELAARS EN JAN LIMBOS
De winnaar van de nieuwe Socioculturele Prijs werd door de leden van de Algemene Vergadering verkozen tijdens de gala-avond. Imitato had zichzelf bij monde van Maxime De Ceulaer al op voorhand buitenspel gezet. “De twee andere verenigingen verdienen deze trofee zoveel meer”, zei hij. Een boodschap die door één iemand niet werd begrepen, want Imitato haalde toch nog één stem in de eerste stemronde. Na een spannende stemmentelling op het podium, won Sint-Vincentius nipt van Heemkring Sandelyn.
Twee dagen later had Sint-Vincentius opnieuw prijs. Op maandag 19 januari kregen enkele medewerkers in de gemeentelijke feestzaal een cheque van 3500 euro overhandigd. Het ging om de opbrengst van de tweede Vin(d)-centjesdag, een organisatie van de Gezinsbond.
De Jeugdduim ging uiteindelijk naar Roefel. Het vrijwilligersteam van Betty Pluys liet de Overzetberen, Bibliotheek Herenthout, JH ’t Verschil en Michelleke Van Hoof achter zich. In de zaal bevonden zich trouwens heel wat roefelaars van het eerste uur om mee te delen in de vreugde.
Aan het eind van het officiële gedeelte werd voormalig voorzitter Jan Limbos gehuldigd. Bloemen waren er voor zijn vrouw Simonne. Zoals bekend moest Jan om gezondheidsredenen een stapje terugzetten. “Wij willen hem vanavond bedanken voor zijn jarenlange rol als gangmaker en voorzitter van de Cultuurraad met een speciaal voor hem gemaakte trofee. Graag een applaus dat hij tot in de Langstraat kan horen!”, aldus Stefan Laenen, die dit jaar op het podium werd bijgestaan door de ravissante Tine Verschueren!
Ook dit jaar werd de uitreiking weer opgesmukt met filmpjes en muziek. Een formule die aanslaat, want ongeveer 300 ‘cultuurduimliefhebbers’ schreven in!


Winnaar Leo Wouters ...


... en zijn Kempische schuur.


Roefel - Winnaar Jeugdduim 2014 from Loket Vrije Tijd Herenthout on Vimeo.


Leo Wouters - Winnaar Cultuurprijs 2014 from Loket Vrije Tijd Herenthout on Vimeo.


Sint-Vincentius - Winnaar Socioculturele Trofee 2014 from Loket Vrije Tijd Herenthout on Vimeo.

Geen opmerkingen: