donderdag 15 januari 2015

Waarom de gemeenteraad meer dan 15 uur duurde ...

Gemeenteraadslid Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) vindt de manier waarop de schrijvende pers verslag heeft uitgebracht over de gemeenteraad van afgelopen maandag eerder tendentieus. “Spijtig ook dat we het laatste half jaar geen pers meer gezien hebben. Maar nu de raad extreem lang duurde, verschenen om 10 uur ’s morgens wél een fotograaf en een reporter in de zaal. Op basis van enkele vragen en - dat vermoed ik althans - telefoontjes, verschijnen dan verhalen en foto’s die de wekelijkheid niet weergeven”, foetert hij.

Populistische titels als “gijzeling” en iemand die met de ogen knippert voorstellen als een “slaper”, zijn volgens van Dyck van de pot gerukt. “Een nakend financieel debacle, een investering van bijna 3 miljoen euro voor een voetbalploeg uit tweede provinciale én 82.000 euro aan plannen die in de papiermand verdwijnen, krijgen geen aandacht. En er zijn zeker nog een vijftal andere belangrijke zaken die zeker aandacht verdienen.”
Jan Van Dyck reconstrueert voor ons de bewogen gemeenteraad van maandag. Een dag uit het leven van ..., zeg maar.

MEERJARENPLANNING
“Bij de aanvang van de bespreking van de meerjarenplanning 2014-2019 startten de drie oppositiepartijen hun commentaar op de actieplannen in de eerste beleidsdoelstelling. Voor de voorzitter (An Willems, GBL, n.v.d.r.) duurde dit te lang. Zij onderbrak en wilde onmiddellijk een stemming over het gehele eerste deel. Op die manier hoopte zij de kritiek op het financieel beleid te stoppen.”
“We wezen erop dat elk lid van de raad het recht heeft om de stemming te vragen over onderdelen. Na een heftige woordenwisseling en controle van de decreettekst kon zij niet anders dan dit toestaan.”
“Om de planning grondig te kunnen bespreken, was de oppositie vervolgens verplicht een stemming over de verschillende onderdelen te eisen en - waar nodig - haar stem te motiveren. Een tijdrovende werkwijze, maar de enige mogelijkheid om kritiek op de plannen van de meerderheid te formuleren en in het verslag van de raad te krijgen.”
“Toen na enkele uren een lid van de meerderheid huiswaarts trok, had de voorzitter kunnen ingrijpen en aankondigen dat - zo nodig - de vergadering zou geschorst worden op bepaald uur en hervat worden op dinsdagavond. Zij besloot het echter hard te spelen en liet de stemmingen en bespreking aanslepen tot 4 uur ’s morgens.”
“Uiteindelijk werd het haar partijgenoten ook teveel en werd de oppositie gevraagd of ze zo wilde verdergaan. Met een stemming een einde maken aan het ‘lijden’ en alle kritiek inslikken, was echter geen optie. Alhoewel reeds 5 van de 18 raadsleden vertrokken waren, werd nog niet over een schorsing tot later op de dag gesproken.”

BUDGET
“Nadat de meerjarenplanning omstreeks 6.30 u afgehandeld was, werd een schorsing van een half uur voorzien. De meerderheid liet koffiekoeken aanrukken en liet de drie resterende oppositieleden op hun kin kloppen.”
“Na de schorsing volgde weer een discussie over de manier van werken bij de bespreking van het budget 2015. Het resultaat was voorspelbaar: de oppositie moest beroep doen op haar recht om dezelfde werkwijze als in het vorige onderdeel te gebruiken om kritiek te kunnen formuleren. Omstreeks 11.30 uur was het budget besproken en verliet de oppositie de zaal.”

EINDBALANS
“De commentaren op de meerjarenplanning en het budget werden grondig geformuleerd en zullen in het verslag van de raad (later op de website van de gemeente) te lezen zijn. Door de manke leiding van de voorzitter hebben vijf raadsleden (begrijpelijk) slechts gedeeltelijk aan de bespreking deelgenomen. De kwaliteit van de bespreking heeft ongetwijfeld geleden onder de werkwijze en de duur van de vergadering.”
“Wie beweert dat de marathon een stukje “meerderheidpesten” was, is erg naïef. De oppositie is gedurende 15 uur voortdurend aan het woord geweest met relevante opmerkingen. Een intellectuele en fysieke inspanning die niemand voor zijn plezier doet. We hebben er echter aan gehouden om onze plicht als opposanten te doen, ondanks alle tegenwerking.”

Geen opmerkingen: