donderdag 26 februari 2015

Van De Putte wil stem laten horen in Brussel

In maart zijn het nationale verkiezingen bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Eén van de kandidaten voor een zitje in de Nationale Raad is Maria Van De Putte uit de Blokt.

In haar campagne wijst Van De Putte op het belang van de correcte toepassing van de verschillende reglementeringen. Ze wil ook dat het BIBF krachtdadig kan optreden tegen niet-verzekerde - lees onwettelijke - beoefenaars van haar beroep. De onafhankelijke boekhouders willen bij de bevoegde minister ook pleiten om de achterstallige tegoeden van de BTW en belastingen zo snel mogelijk en sneller dan nu gebruikelijk is, aan de rechthebbende zelfstandigen terug te storten.
Het BIBF tel 6.000 leden en stagiairs waarvan 3.200 Nederlandstaligen en 2.800 Franstaligen. Om de vier jaar is het verplicht verkiezingen te organiseren voor de Nationale Raad. Die raad bestaat uit negen Nederlandstalige en evenveel Franstalige leden. (Bron: nnieuws.be)

Geen opmerkingen: