zaterdag 14 maart 2015

Meer drugsfeiten in zone Neteland

Het aantal weekendongevallen is in 2014 in onze regio met 5 procent gestegen. Ook waren er meer pv’s voor drugsbezit en drugshandel. Het aantal inbraken nam dan weer af. Een en ander blijkt uit de cijfers die Politiezone Neteland onlangs vrijgaf.

In onze politiezone, die naast Herenthout ook de gemeenten Herentals, Grobbendonk, Vorselaar en Olen omvat, gebeurden het voorbije jaar 61 weekendongevallen. In 2013 waren dat er nog 58, een stijging met een 5 procent. Het aantal gewonden bij de weekendongevallen steeg van 71 naar 76. In het weekend vielen geen dodelijke slachtoffers. Tijdens de week waren er twee dodelijke verkeersslachtoffers, één meer dan het jaar voordien.
De politie deed ook meer vaststelling rond druggebruik en drughandel. Er zijn 112 personen betrapt met drugs op zak, 20 meer dan een jaar eerder. Het aantal opgepakte dealers steeg van 23 naar 29. Er zijn 9 drugsplantages opgerold. In 2013 waren dat er nog 4.
Er zijn in 2014, net als een jaar voordien, 260 woninginbraken gemeld. Het aantal inbraken in bedrijven daalde van 52 naar 40. Er zijn 330 fietsen gestolen, 16 minder dan in 2013.

SAMENWERKING MET SCHOLEN
Om de samenwerking met de scholen in de politiezone te versterken, werd een nieuwe flyer uitgegeven met daarin de contactpersonen bij de politie. Zo weten de leerkrachten en directies beter bij wie men terecht kan voor vragen rond bv. spijbelen, agressie, verontrustend gedrag ...
Het partnerschap tussen de politie, het parket en de schoolgemeenschappen is vastgelegd in een samenwerkingsproctocol sinds 1 januari 2007. Dit samenwerkingsverband beoogt een communicatiestructuur gebaseerd op een globale aanpak van enerzijds aanhoudend spijbelgedrag en anderzijds van criminaliteit in en rond de school.
Het tweede doel van deze samenwerking is erover te waken dat de school en haar directe omgeving een veilige omgeving is. Met een veilige omgeving bedoelen we zoveel mogelijk gevrijwaard van drugs en geweld. (Bronnen: HLN.be, Politiezone Neteland)

Geen opmerkingen: