dinsdag 7 april 2015

Ondertussen in de Merodebossen ...

Het Agentschap voor Natuur en Bos is genoodzaakt om een gedeelte van een dreef in de Merodebossen af te sluiten voor het publiek. Het betreft het meest westelijk gelegen deel langs de Gordinneloop.

Het afsluiten is noodzakelijk omdat langs die weg oude beuken staan die in verval zijn. Zo komen er veel dode takken in de kroon die voor wandelaars een reëel gevaar betekenen.
In het verleden heeft het agentschap de bomen regelmatig gesnoeid maar beuken verdragen het snoeien niet goed en het resultaat is beperkt, zowel in tijd als in effectiviteit. De snoeiwonden worden snel aangetast door zwammen en er blijven takken afsterven.
Het vellen van de bomen is echter ook geen optie omdat dit een veel te drastische ingreep is. Dit sterke lijnvormige element met monumentale bomen is visueel zeer aantrekkelijk en bovendien hebben de bomen een grote ecologische waarde wanneer ze nog lang op stam kunnen blijven staan. De Merodebossen bestaan voornamelijk uit naaldhout van ongeveer dezelfde leeftijd. Oude bomen en dus ook oude dreven van loofbomen zijn dan extra interessant. Het zijn als het ware kleine hotspots van biodiversiteit en bieden bovendien veel nestgelegenheid voor heel wat soorten.
Ondanks deze gedeeltelijke afsluiting zijn er nog voldoende alternatieven in de Merodebossen om aantrekkelijke wandelingen te maken.

Geen opmerkingen: