zaterdag 20 juni 2015

Twee CNG-voertuigen voor de technische dienst

Voortaan rijdt de technische dienst met twee CNG-voertuigen: een lichte bestelwagen en een lichte vrachtwagen met open laadruimte. De wagens vervangen twee sterk verouderde en vervuilende dieselvoertuigen. De aankoop heeft een positief effect op het milieu, zonder dat er aan comfort wordt ingeboet.

CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengesteld aardgas. Deze voertuigen zijn minder vervuilend voor het milieu dan de klassieke wagens. De uitstoot van stikstofoxiden (NOX) en koolwaterstof is 50 tot 60 procent lager dan die van benzine en diesel. Een voertuig op aardgas produceert ongeveer 27 procent minder CO2 dan benzine en 12 procent minder CO2 dan diesel. Bovendien kan het aardgas ook voortkomen uit biogas en is zo 100 procent hernieuwbaar en gebaseerd op de recyclage van afval.
De aankoopprijs van deze voertuigen is iets hoger dan een klassiek voertuig, maar de meerkost verdient zichzelf snel terug. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50 procent op de brandstofkosten. Daarnaast biedt de Vlaamse overheid een fiscale korting voor het inschrijven van wagens op aardgas: de belasting op inverkeersstelling (BIV), die eenmalig verschuldigd is, is lager dan bij een gewoon voertuig op diesel of benzine. Ook de jaarlijkse verkeersbelasting ligt lager.
Om te kunnen overschakelen op CNG-voertuigen moet er ook de mogelijkheid zijn om deze te vullen. Het aantal laadpunten voor CNG-voertuigen is beperkt. Door de aankoop van twee CNG-voertuigen kreeg de gemeente gratis een eigen aardgastankstation, dat op het gemeentemagazijn werd geplaatst. Op deze manier kunnen de voertuigen optimaal worden gebruikt.
Met de aankoop van twee CNG-voertuigen wil de gemeente het goede voorbeeld geven naar een duurzame mobiliteit. De aankoop draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van de Burgemeesterconvenant: de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen door minder energie te gebruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie.

Geen opmerkingen: