woensdag 22 juli 2015

21 julitoespraak van onze burgemeester

Dames en heren

Beste aanwezigen

Ieder jaar op 21 juli is er feest in België naar aanleiding van de onafhankelijkheid van ons land. Vanuit ons bruisende Herenthout doen wij daar dan ook heel graag aan mee. De straten worden afgesloten en de Markt is een prachtig openluchtcafé met de nodige terrassen.

We brengen hulde aan het Belgisch vorstenhuis, aan ons land en aan de democratische waarden die vervat zitten in onze Belgische grondwet. Reeds 184 jaar lang staat er in onze grondwet dat België een federale staat is, een federale staat die gevormd wordt door verschillende gewesten en gemeenschappen.

We zijn ervan overtuigd dat de gemeenschappen en gewesten bevoegd blijven voor datgene wat de mensen dagdagelijks bezighoudt, zoals cultuur, economie, onderwijs, welzijn, enz.

Met onze 11 miljoen inwoners zijn we niet groter dan een normale, gemiddelde wereldstad, maar dan met dat verschil dat ons land veel ingewikkelder in mekaar zit dan de doorsnee wereldstad.

Ondanks alle probleempjes en hindernissen denk ik te mogen stellen dat het goed is om leven in België. Denken we op een dag als vandaag maar even aan de tristesse in Griekenland, bakermat van de democratie. Denken we op een dag als vandaag maar aan die verschillende landen die in oorlogssituaties verwikkeld zijn. De communautaire problemen in ons land vervagen tegenover de problemen die zich elders in de wereld voordoen. In het Europa van de toekomst zal het immers belangrijk zijn dat wij vanuit Vlaanderen en vanuit België de lijnen mee uitzetten en zo sterk mogelijk voor de dag proberen te komen. Ieder van ons moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om de verzuring in onze maatschappij en de onverdraagzaamheid tussen de mensen een halt toe te roepen.

We mogen het immers niet ontkennen: er is meer onverdraagzaamheid in onze maatschappij, minder respect voor mekaar. Ongetwijfeld spelen de sociale media hierbij een rol, maar uiteindelijk zijn wij het, als gebruikers van deze moderne media, die kunnen aantonen hoe ermee om te gaan. Laat ons daar vanuit ons kleine, mooie Herenthout een voorbeeld proberen te stellen.

Beste vrienden

Dat we in Herenthout een groot hart hebben voor onze medemens is de afgelopen maanden wel bewezen. Denken we maar aan de benefietactiviteiten die een enorm succes kenden en vergeten we natuurlijk ook niet terug te denken aan Levensloop, wat een schot in de roos was dankzij de medewerking en ondersteuning van zovele Herenthoutenaren. Daar kan ik als burgemeester en kunnen wij als Herenthoutenaren alleen maar heel fier over zijn.

Ik wil van deze gelegenheid dan ook graag gebruikmaken om de initiatiefnemers van deze verschillende evenementen van harte te bedanken. Herenthout heeft getoond het hart op de juiste plaats te hebben.

Beste aanwezigen

Laat ons hopen dat we nog lang kunnen vieren op 21 juli, we moeten ervan genieten. Wij moeten er samen voor zorgen dat ons maatschappelijk en sociaal stelsel overeind blijft, een stelsel waar onafhankelijkheid en vrijheid de topprioriteiten zijn. Ik wil jullie op dit feestmoment niet langer ophouden en jullie zo meteen laten genieten van Discobal National.

In naam van het gemeentebestuur wil ik de culturele raad danken voor de organisatie van deze viering, de Koninklijke Fanfare Sint-Pieter voor het marktconcert en alle medewerkers voor en achter de schermen. Verder wens ik jullie nog een prettige en gezellige avond toe en voor hen die het nog te goed hebben … een deugddoende vakantie.

Eindigen doen we met de traditionele toost:

Leve de koning, leve de koningin, leve België, leve Vlaanderen, leve Herenthout.

Nog een prettige en aangename nationale feestdag!

Ik dank u voor uw aandacht!

 

Roger Gabriëls

Burgemeester

Geen opmerkingen: