donderdag 27 augustus 2015

Vernieuwd VOC opent deuren

Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland opende gisteren officieel de eerste fase van het verbouwingsproject. Tot 2012 had voetbalclub FC Diamantschijf onderdak in het pand in de Langstraat, dat nu tientallen dieren en een handvol vrijwilligers van huisvest.

Van de vroegere sportaccommodatie blijven enkel nog de ruwe contouren over. De kantine werd verbouwd tot een modern bezoekerscentrum, met enkele verzorgingsruimtes, bureaus en sanitair, terwijl het voetbalveld plaats biedt aan verschillende volières, fonkelnieuwe binnenkooien en aangelegde vijvers.
En nu biedt fase twee zich aan: de sloop van de oude kleedkamers in. “We wilden die aanbouw eerst gebruiken als binnenkooien, maar ze bleken uiteindelijk veel te donker en tochtig te zijn”, zegt voorzitter Eddy Vercammen van VOC Neteland in Het Nieuwsblad. “Onze opgevangen vogels werden er alleen maar zieker. Daarom hebben we nieuwe binnenkooien opgetrokken, waar we woensdag eindelijk dieren kunnen plaatsen.”
De sloop van de kleedkamers is ten vroegste voor volgend jaar. De middelen van het VOC zijn momenteel namelijk op. Het opvangcentrum krijgt een jaarlijkse subsidie van Vlaanderen, maar die maakt slechts een kwart van de werkingsmiddelen uit. De overige driekwart worden gehaald uit eigen middelen, van hun 1.600 leden en sponsoring. “Onlangs ontvingen we nog een erfenis van 25.000 euro. Maar het is een continue zoektocht naar geld. We moeten immers het loon van drie medewerkers uitbetalen.”

OPENDEUR
Zo’n nieuwe bezoekerscentrum nodigt uit. Daarom zet het VOC nu zondag 30 augustus de deuren open voor het grote publiek. “We laten die dag ook enkele dieren vrij. Daaronder zitten roofvogels als een wespendief en enkele smellekens”, zegt Eddy Vercammen. De toegang in de Langstraat is gratis.

IDENTIKIT
Mieke De Wit richtte het VOC op in 2002 in haar eigen woning op Boeyendaal als bijhuis van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. In het eerste jaar ving ze er 125 dieren op, in 2005 waren er dat al 500. Tegenwoordig ontfermt men zich over 2.500 dieren per jaar, voor ruim 75 procent vogels. Dat gaat van gewonde houtduiven over alle uilensoorten tot heel wat roofvogels. Daarnaast worden er ook kleinere zoogdieren opgevangen, van egels en marterachtigen tot af en toe een ree.

www.vocneteland.be

Geen opmerkingen: