vrijdag 9 oktober 2015

Maasweg wordt fietsstraat

CD&V kondigt in een persbericht bijkomende maatregelen voor de Maasweg. Bedoeling is om van het straatje de eerste fietsstraat te maken op Herenthoutse bodem.

Van 8 tot 15 juni vonden er snelheidsmetingen plaats in de Maasweg. Daaruit bleek dat bijna 30% van de bestuurders de opgelegde snelheid van 30 km/u niet respecteert. “Op aangeven van CD&V heeft het schepencollege beslist tot bijkomende flankerende maatregelen zoals verkeerskussens en het instellen van de Maasweg als fietsstraat”, zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V).
In een fietsstraat wordt het gemotoriseerde verkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken omdat in de Maasweg eenrichtingsverkeer geldt. “Bovendien werken de verkeersremmers ontradend en snelheidsvertragend voor auto’s, zodat de veiligheid van de zwakkere weggebruikers verhoogt. En hun veiligheid is onze belangrijkste prioriteit”, aldus Helsen.

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN
De bewoners en de directie van ’t Klavertje vragen al langer extra aandacht voor de Maasweg. Ze hingen zwarte vlaggen uit en plaatsten zelfgemaakte verkeersborden. Nu halen ze hun slag thuis. “Dat de gemeente extra maatregelen gaat nemen, is supergoed nieuws. Onze zelfgemaakte verkeersborden hebben duidelijk hun effect bewezen. En we merken dat ook automobilisten er toch naar kijken,” weet directrice Annelies Leynen van ’t Klavertje in Het Laatste Nieuws. “Het feit dat de Maasweg een fietsstraat wordt, vinden we ook zeer goed nieuws, want er komen dagelijks heel wat ouders met hun kinderen met de fiets naar school. We stimuleren dat ook, want we zijn een verkeersactieve school.”
Ook de bewoners van de Maasweg reageren zeer tevreden. “Toch gaan we de zwarte vlaggen nog laten hangen, tot we echt verandering zien. We zijn zeer blij, maar willen de verandering toch eerst zien en dan pas geloven”, zegt Lodewijk Van Gestel.
De verkeersremmers zullen nu zo spoedig mogelijk aangelegd worden. Met de wegmarkeringen zal gewacht worden tot na de winter.

VEILIG SCHOOLBEGIN
Ondertussen is ook de afficheactie ‘Veilig Schoolbegin’ van CD&V afgelopen. De actie werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. “Verleden jaar waren er 171 affiches zichtbaar in het straatbeeld en dit jaar maar liefst 221, of een stijging met bijna 30 procent!”, zegt schepen Helsen, die langs deze weg alle Herenthoutenaren wil bedanken die een steentje hebben bijgedragen tot een veiliger start voor onze schoolgaande jeugd. “Alle deelnemers mogen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor de prijsuitreiking waar we onder andere voor 250 euro aan waardebons van onze plaatselijke middenstand zullen verdelen.”

Geen opmerkingen: