zaterdag 30 januari 2016

Het gemeenterapport van Herenthout

Nu de gemeentebesturen halfweg hun legislatuur zijn, wilden de kranten van MediaHuis graag weten hoe de Vlamingen over hun bestuurders denken. In totaal werden meer dan 65.000 Vlamingen tussen 1 december 2015 en 8 januari 2016 bevraagd. Vandaag publiceert Het Nieuwsblad de cijfers van Herenthout.

Uit de enquête blijkt de populariteit van ons bestuur lichtjes te dalen. Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) stelt echter tegenstrijdigheden vast. Hij trekt het onderzoek niet in twijfel, maar vraagt zich wel af of het een realistisch beeld schetst. “Volgens de enquête blijft mijn populariteit ongeveer stabiel (5,5/10 tegenover 5,7 in 2013). Terwijl ik bij de verkiezingen drie jaar geleden 300 voorkeurstemmen meer scoorde”, weet hij vandaag in de krant.

FINANCIËLE BELEID
Onze burgervader ligt er ook niet echt wakker van dat hij wordt afgerekend op het financiële beleid. “Het bestuur vaart de goede koers”, beweert Gabriëls. “We lenen de volgende jaren inderdaad voor vier miljoen euro, maar we investeren dat geld wel in ons patrimonium. Burgers en verenigingen krijgen dus veel in ruil. Bovendien doen we dat zonder aan de personenbelasting of roerende voorheffing te komen.”

SCHULDVERLAGING
Als de termijn van de huidige bestuursploeg er begin 2019 opzit, is de gemiddelde schuld per Herenthoutenaar 890 euro. “Toen ik negen jaar geleden begon, was dat nog 1.000 euro. Voor een kleine zelfstandige gemeente doen we het lang niet slecht”, besluit Gabriëls.

CIJFERS PER THEMA
Op nieuwsblad.be vind je meer cijfers over de grote enquête. Volgende thema’s komen aan bod: fusies, veiligheid, vluchtelingen, mobiliteit en fierheid. We lichten er graag eentje uit. Op de vraag of wij Herenthout graag zien fuseren met een andere gemeente, antwoorden maar liefst 73,9 procent van de ondervraagden resoluut neen. Als voornaamste reden halen de geënquêteerden aan dat onze identiteit zal verloren gaan door de fusie.


Onderzoeksbureau iVOX voerde het onderzoek uit bij respondenten uit het iVOX-panel en bij geregistreerde bezoekers van nieuwsblad.be, gva.be en hbvl.be in alle Vlaamse gemeenten behalve Herstappe. De resultaten werden gewogen naar leeftijd en geslacht op gemeenteniveau. (Grafiek: Het Nieuwsblad)

Geen opmerkingen: