zaterdag 14 mei 2016

Criminaliteit en verkeersonveiligheid blijven dalen

De criminaliteitscijfers blijven dalen in Herenthout. Deze dalende trend is duidelijk merkbaar in de officiële criminaliteitsstatistieken aangereikt door de Federale Politie. Deze geven alle misdrijven weer die geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone.

Goednieuwsshow begin deze maand op het hoofdkwartier van politiezone Neteland. Sinds 2012 daalde de criminaliteit met 30 procent, van 4.468 naar 3.140 feiten. Deze dalende trend tekent zich in alle vijf gemeenten van onze zone af. Vorselaar is met een daling van maar liefst 47 procent de beste leerling van de klas. De overige gemeenten noteren dalingen tussen 26 tot 29 procent. Een uitzondering is het aantal inbraken: dat stijgt in Herentals, Olen en Herenthout.
In Herenthout daalde de criminaliteit sinds 2012 van 432 naar 322 feiten (-25%). De daling is opvallend bij de misdrijven tegen familie (van 16 naar 2 misdrijven of -88%) en de beschadigingen van eigendom (van 55 naar 10 misdrijven of -82%).
Bij de dalende cijfers hoort wel een kanttekening. Nieuwe afspraken met het parket zorgden ervoor dat er sinds 2013 minder pv’s voor intra-familiaal (IFG) geweld en overlast (bv. vandalisme, openbare dronkenschap) werden opgesteld. Een aantal van die feiten worden nu immers met een GAS-pv afgehandeld en komen dus niet in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) terecht.

BELANG VAN DE BIN’S
Korpschef Luc Smeyers benadrukte het belang van de BIN’s bij het bestrijden van woninginbraken. De zogenaamde buurtinformatienetwerken blijven trouwens groeien. “Eind 2015 noteerden wij liefst 3.180 BIN-leden. Maar er kan nog winst gemaakt worden door een nog actievere zorg om inbraakpreventie bij de bevolking en een meer beheersbare organisatie”, verzekert hij.
Bij de rondvraag bij de vijf burgemeesters of er vaste bewakingscamera’s in hun gemeente komen, klinkt enkel bij Vorselaar een positief antwoord. Herenthout, Grobbendonk en Olen bekijken de mogelijkheden maar zien het nut ervan (nog) niet in. Herentals gebruikt de camera’s enkel bij grote evenementen zoals Herentals Fiets Feest.

HERENTHOUT: TERUGBLIK OP 2015
Eigendomsdelicten: De politie merkte een stijging van het aantal diefstallen in woningen (+ 39%). Ook het aantal inbraken in bedrijven en fietsdiefstallen stijgt. Opmerkelijk is de stijging van het aantal diefstallen van voertuigen (7 diefstallen meer). De diefstallen uit voertuigen dalen (-61%) en de gauwdiefstallen dalen ook licht.
Drugs: Het aantal drugsfeiten steeg het afgelopen jaar met 30 procent (bezit) maar daalde op vlak van de verkoop van drugs. Er waren geen vaststellingen van drugsteelt of –fabricatie.
Verkeersveiligheid: De politie noteerde minder letselongevallen en slachtoffers in Herenthout. Vorig jaar daalde het aantal slachtoffers met 30 procent (van 40 naar 28) maar spijtig genoeg viel er 1 dode meer. Het aantal weekendongevallen daalde met 40 procent en er vielen 2 slachtoffers minder. Het politiekorps stelde minder verkeersinbreuken (727 of -5%) vast. De interventieploegen voerden 667 dringende interventies uit (+1%) in Herenthout. (Bron: FPF/DGR/DRI - Algemene Directie middelenbeheer en informatie - Directie Politionele Informatie & ICT)


Foto: Nnieuws.be

Geen opmerkingen: