woensdag 8 juni 2016

Aangifte schadegevallen hevige regenval van 27 mei t.e.m. 7 juni

Door hevige onweersbuien kregen ook vandaag verschillende plaatsen in ons land te kampen met wateroverlast. Verwacht wordt dat de overstromingen worden erkend als ramp. En in dat geval komt het Rampenfonds tussen, wat belangrijk kan zijn voor landbouwers en mensen die leven van een leefloon.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) laat onderzoeken of gemeenten die de voorbije dagen te kampen hebben gehad met overvloedige regenval in aanmerking komen voor een erkenning als ramp. Sinds de zesde staatshervorming is dat een Vlaamse bevoegdheid.
Als je in onze gemeente tussen 27 mei en 7 juni schade hebt geleden, moet dit ten laatste op vrijdag 24 juni gemeld worden. Vergeet zeker niet de aard van de schade (overvloedige regen, overstroming, hagel ...) en een raming van de geleden schade (bestek), gestaafd met foto’s door te geven. Het schadedossier bezorg je aan Nancy Elemans (T: 014-507837 of nancy.elemans@herenthout.be).


Foto: Simonne Leys

Geen opmerkingen: