dinsdag 26 juli 2016

21 juliboodschap van burgemeester Roger Gabriëls

Net als koning Filip daags voordien, had ook burgemeester Roger Gabriëls (GBL) het in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag over de aanslagen die ons land troffen. “We beseffen heel goed dat het niet anders kan dan dat dit feest een rouwbandje draagt omwille van de aanslagen die we te verwerken kregen in ons land”, zei hij. Lees hieronder de volledige 21 juliboodschap van onze burgemeester.

Dames en heren
Beste aanwezigen

21 juli is de datum waarop in 1831 Leopold Van Saksen-Coburg-Gotha als eerste koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde. Het is ook de datum waarop drie jaar geleden koning Filip van België de eed aflegde als zevende koning van ons land.

Vandaag brengen we met fierheid hulde aan het Belgisch vorstenhuis, aan ons land en aan de democratische waarden die gebundeld zijn in onze Belgische grondwet. De nationale feestdag blijft het symbool van eenheid van onze Belgische natie.

De omgeving is ons echter niet gunstig gezind. We hebben de internationale terreurdreiging die spijtig genoeg op 22 maart ook ons land heeft aangedaan, maar intussen op tal van andere Europese plaatsen is gepasseerd. Daarnaast hebben we de mislukte staatsgreep in Turkije van vorige week en de gevolgen die daaraan vasthangen en die uitdeinen tot in ons land.

Laat mij als burgemeester van een kleine gemeente echter duidelijke taal spreken: de enige overwinning is de overwinning van de democratie en van de vrijheid. Aan elke vorm van vrijheid hangt echter ook verantwoordelijkheid. Iedereen die in een echte democratie is aangeduid om het volk te vertegenwoordigen, moet daar dan ook correct mee omgaan. We zijn niet op deze wereld gezet om mekaar de haren in te vliegen of om het mekaar moeilijk te maken, ik geloof in een democratie waarin ieder recht heeft op zijn eigen mening maar waarin het gezonde verstand altijd moet zegevieren.

Laat ons beginnen in ons eigen land. Als ik ook hier hoor dat bevolkingsgroepen tegen mekaar worden opgezet dan stemt me dat niet gelukkig. Onze vertegenwoordigers in zowel Vlaamse als federale regering dienen oplossingsgerichte taal te spreken die ertoe bijdraagt dat bevolkingsgroepen mekaar beter begrijpen en systemen al dan niet efficiënter zijn. Krachttaal die sommigen gebruiken, leidt niet vaak tot oplossingen voor complexe situaties. Als we politici de afgelopen weken hebben horen praten over stakingsgrenzen en een verdergaande staatshervorming dan ligt dat voor mij toch wel moeilijk.

In een land waar je afhankelijk van waar je rondloopt onder totaal verschillende voorwaarden een rijbewijs kan halen en dat rijbewijs vervolgens overal in dat land kan gebruiken, merk je dat elk model vroeg of laat tegen zijn grenzen zal botsen.

Beste aanwezigen, dit is maar een voorbeeld, dat besef ik, maar het is een voorbeeld dat boekdelen spreekt en een voorbeeld dat hopelijk tot nadenken aanzet.

Wat mij, naast alle kommer en kwel van de afgelopen maanden, heeft verheugd, is het Belgen-gevoel dat wij overal hebben kunnen bespeuren tijdens het EK en bij de overwinningen van onze Belgische wielrenners in de Tour de France. Het zal niet anders zijn bij overwinningen op de Olympische Spelen in augustus. Sport verbindt mensen, het is bij ons niet anders. Dat gevoel van samen iets te bereiken, dat geeft een mens een positieve energiestoot en dat is wat we nodig hebben in tijden van terreur, oorlog en aanvallen op de menselijkheid.

Beste vrienden,

België, Vlaanderen, onze provincie Antwerpen, onze mooie en bruisende gemeente Herenthout, hebben recht op moedige beslissingen. Moedige beslissingen zijn oplossingsgericht en houden het midden tussen eenieders belangen. Zij, die eenzijdig een zelf uitgezet doel nastreven en daarbij weinig oog hebben voor anderen, komen vaak van een kale reis thuis of monden uit in een eenzijdig politiek vertaald landschap en daar worden er meestal niet al te veel beter van.

Politici zijn verkozen om die verantwoordelijkheid op te nemen en ofwel doen ze dat, ofwel doen ze dat niet. Het is aan iedere burger om daarover te oordelen.

Beste aanwezigen,

21 juli staat traditiegetrouw ook in Herenthout in het teken van feest. We komen dan samen op de Markt en maken er samen, verenigd, een gezellige avond van. We beseffen heel goed dat het niet anders kan dan dat dit feest een rouwbandje draagt omwille van de aanslagen die we te verwerken kregen in ons land.

Toch wil ik vanavond iedereen uitnodigen om er samen een feestavond van te maken en de zorgen even aan de kant te zetten. Een feest waarbij we als Belg fier zijn om Belg te mogen zijn, te mogen leven in een democratisch land waar iedereen zijn inbreng kan hebben en waar er respect moet zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur, geslacht of religie. Er is al vaak naar de historische draagkracht van 21 juli verwezen, vandaag wil ik dat blijven doen om iedereen op te roepen om met genoeg gezond verstand naar België te blijven kijken.

Dat het België van morgen er anders zal uitzien dan het België van vandaag en zeker dan dat van gisteren is voor iedereen duidelijk en dat hoeft ook absoluut geen probleem te zijn. Een land dat zo complex georganiseerd is als België zal ook in de toekomst nog wel eens tegen zijn grenzen aanbotsen, maar dat betekent in geen geval dat die grenzen moeten worden opgegeven.

Dames en Heren,

Tot slot wil ik in naam van het gemeentebestuur de culturele raad van harte bedanken voor de organisatie van deze avond, de Koninklijke Fanfare Sint-Pieter voor hun prachtig marktconcert, alsook alle medewerkers voor en achter de schermen.

En natuurlijk ook een woord van dank aan jullie, aanwezigen, voor uw talrijke opkomst. Dankzij jullie groeit deze 21 juli-viering elk jaar opnieuw uit tot een heel gezellig volksfeest. Dat geeft ons allemaal een goed gevoel en positieve energie. Voor meer energie zorgt vanavond Discobal National en dit tot middernacht.

Tot slot zou ik traditiegetrouw een toost willen uitbrengen: Leve de Koning, Leve België, Leve Herenthout!

Nog een prettige en aangename feestavond voor ieder van u. Ik dank u voor uw aandacht!

Roger Gabriëls

Burgemeester

Geen opmerkingen: