woensdag 5 oktober 2016

100 jaar Groote Oorlog

Ook in Herenthout wordt de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende en serene wijze herdacht. In samenwerking met Kempens Karakter stelden gemeentebestuur en cultuurraad een herdenkingsprogramma samen rond de honderdste verjaardag van WOI. Het uitgebreide programma werd afgelopen vrijdag in de gemeentelijke feestzaal afgetrapt met een lezing van Julien Cannaerts.

De Eerste Wereldoorlog of de Groote Oorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Miljoenen militairen en burgers vonden tussen 28 juli 1914 en 11 november 1918 de dood. 100 jaar na deze feiten zijn we er nog steeds van overtuigd dat de gebeurtenissen van '14-'18 een fundamentele invloed hebben op onze maatschappij en de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis verdienen.
Daarom zal Herenthout de herdenking van de Groote Oorlog kaderen in een breder verhaal, rond oorlog en vrede, haat en liefde, afbraak en opbouw, herinnering en bewustwording, ... “Vanuit onze culturele gemeente willen we een ode brengen aan de hoop, met een trieste herinnering aan het verleden”, aldus schepen van cultuur Patrick Heremans. “De Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen nadien als aanleiding, maar de hoop op beterschap, op vriendschap en liefde als tegengewicht. Op verschillende plaatsen en in verschillende vormen willen we hier uiting aan geven. Zonder verleden immers geen toekomst. Soms terugkijken, terug voelen, maar dan weer hopen en vooruit willen.”

VELD VAN EER
De Groote Oorlog roept bij de meeste mensen spontaan beelden op van de loopgraven in de West-Vlaamse frontstreek. Maar ook in onze contreien heeft de oorlog hevig gewoed en een grote impact gehad op het dagelijkse leven. De rol van onze provincie was cruciaal tijdens de eerste maanden van de oorlog met Antwerpen als Nationaal Reduit en ook daarna vanwege de bezetting en de grens met het neutrale Nederland. Julien Cannaerts kwam over de militaire gebeurtenissen tijdens WOI in Herenthout en wijde omgeving vertellen.
Cannaerts is Heistenaar en deskundige inzake militaire forten, versterkingen en bunkers. Hij had het over de Duitse inval op 4 augustus 1914 en de daaropvolgende militaire operaties, toegespitst op de gebeurtenissen in Herenthout en omgeving.
De enthousiaste fortgids had zich goed gedocumenteerd met - vooral - Duitse kaarten. Deutsche Gründlichkeit, weet je wel. Cannaerts haalde ook de Herenthoutse gesneuvelden erbij, waar en in welke omstandigheden ze omkwamen etc. Bizar was wel dat ene Josephus Claes zes dagen na wapenstilstand overleden is op het veld van eer ... Hoogstwaarschijnlijk kwam de ongelukkige een verdwaalde Duitser tegen die niets van de wapenstilstand afwist.

NOODWONING
Na de lezing kon er een bezoekje gebracht worden aan de noodwoning. Het gaat om een kleine houten replica op ware grootte (6m x 6m) met drie kamertjes. De Belgische regering had een eeuw geleden, na de vernieling van 65.000 woningen in onze streek, besloten over te gaan tot de oprichting van dergelijke gebouwen.
“De Selkit is uit zijn as herrezen!”, hoorde je links en rechts toen men het huisje had opgebouwd. Voor hen die niet mee zijn: de Selkit was destijds een jeugdclub die begin jaren 80 tegen de grond is geslagen. Het toeval wil nu dat de noodwoning op exact dezelfde plaats is opgetrokken.
De noodwoning, die werd gebouwd door de leerlingen van het VTI in Lier, zal tijdens de hele programmaperiode elke zaterdag en zondag toegankelijk zijn tussen 10 en 18 uur, telkens met andere thematische tentoonstellingen. De zeven mini-tentoonstellingen belichten onder meer de thema’s ‘woningnood tijdens de oorlog’, ‘muziek en WOI’, ‘Britse troepen in onze regio’ en ‘het gezin tijdens WOI’.

OORLOGSDAGBOEK EN VELDHOSPITAAL
Vandaag (5 oktober) komt Ivan Adriaenssens langs in de bib. Als auteur van strips over de Eerste Wereldoorlog geeft hij ons een unieke kijk op deze oorlogsperiode en hoe hij als gespecialiseerd auteur die blik verwerkt heeft in zijn boeken. Zijn tentoonstelling ‘Odon, oorlogsdagboek van een IJzerfrontsoldaat is de hele maand oktober te bezichtigen in de bib.
Van 7 tot 14 oktober presenteert Heemkring Sandelyn in de Sint-Gummaruskerk een veldhospitaal, een tentoonstelling die zich toespitst op de opvang van gekwetsten. Er is onder andere bijzondere aandacht voor gesneuvelde Herenthoutse soldaten. Greta Van Houdt belooft alvast de projectie van uniek filmmateriaal.Geen opmerkingen: