woensdag 19 oktober 2016

Kids First!

Het lokaal bestuur van Herenthout vindt dat kinderen en jongeren mee de koers van Herenthout moeten kunnen bepalen. De gemeente wil hen dan ook een duidelijke stem geven in het beleid. Onder het motto en de naam ‘Kids First’, organiseert de gemeente daarom drie keer per schooljaar een overleg in samenwerking met de Herenthoutse scholen, waarbij geen enkel thema taboe is. Elke Herenthoutse lagere school wordt hierin vertegenwoordigd door vier leerlingen, waarvan twee uit het vijfde en twee uit het zesde leerjaar. Schepen van jeugd Tine Witvrouwen en jeugdconsulent Ellen Paepen begeleiden Kids First.

Op 18 oktober 2016 werd de aftrap gegeven van de Kids First meetings, met als thema mobiliteit. De kinderen brachten alvast een hele ideeënstroom mee en lanceerden zelfs al een tekenwedstrijd, in het kader van spelende kinderen en verkeersveiligheid.
Veilig kunnen fietsen, wandelen en spelen is een belangrijk topic voor het lokaal bestuur van Herenthout en Kids First. Kids First doet daarom een oproep aan alle Herenthoutse kinderen van zes tot twaalf jaar, om een ontwerp te maken voor mooie, opvallende verkeersborden, om automobilisten te waarschuwen. De tekening moet gemaakt worden op een liggend A4-formaat en moeten herkenbaar zijn vanop afstand. Maximum tien kleuren mogen gebruikt worden en bij voorkeur in stift. De tekeningen kunnen afgegeven of opgestuurd worden naar het gemeentehuis van Herenthout, ter attentie van Kids First, met vermelding van naam en adres en dit ten laatste op 30 november 2016. Kinderen mogen ook meerdere ontwerpen indienen.
De leden van Kids First nemen de strenge taak van jury op zich. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en bekendgemaakt op de gemeentelijke website en via de andere kanalen. Van de winnende ontwerpen worden verkeersborden gemaakt, die nadien in verschillende woonwijken en aan de schoolomgeving geplaatst worden.


Herenthout gaat voor een gemeente waar kinderen en jongeren niet verdwijnen in de stoet van mensen, maar fier mee aan kop van de optocht lopen!

Info >>> JEUGDDIENST HERENTHOUT - Secretariaat Kids First - Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout - e-mail: jeugddienst@herenthout.be

Geen opmerkingen: