vrijdag 31 maart 2017

De Bomberen-files: Een nieuw orgel voor Herenthoutse St.-Pieterskerk

Morgen zaterdag om 14 uur heropent bisschop Johan Bonny onze gerestaureerde parochiekerk met een eucharistieviering van en voor onze parochiegemeenschap. Maar het is niet de eerste keer dat de Sint-Pieter-en-Pauluskerk wordt opgepimpt.

Wij konden de hand leggen op enkele originele teksten van wijlen Bruno Bomberen, in de jaren 60 en 70 regionaal correspondent voor o.a. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Vandaag publiceren wij het integrale artikel dat Bruno in 1967 schreef naar aanleiding van de plaatsing van het (ver)nieuw(d)e orgel, dat ook nu weer een opknapbeurt heeft gekregen ...


Zowat vijf jaar geleden werden de eerste stappen gezet om in de St.-Pieterskerk te Herenthout een nieuw orgel te krijgen. Na besprekingen, die eind 1962 onder Z.E.H. De Laet begonnen, kwam een orgelfonds uit de bus. Dit orgelfonds heeft uiteindelijk de opdracht tot het bouwen van een nieuw aangepast orgel in de hand gewerkt en stelde elk huisgezin van Herenthout in staat haar steentje bij te dragen. Volgende week maandag wordt de laatste fase van dit jarenlang streven daadwerkelijk aangevat wanneer gespecialiseerde orgelbouwers het instrument vooraan op het hoogkoor in elkaar zullen zetten.
Het orgelfonds was niet meer dan een geldinzamelingsactie waarbij 100 man betrokken was. Maandelijks droeg men per huisgezin een frank per dag bij. De uiteindelijke opbrengst van deze gedurende een jaar gevoerde actie bracht een bedrag van meer dan 400.000 frank op. De totale kostprijs van dit nieuwe instrument bedraagt 620.000 frank.
Spreekt men te Herenthout van een nieuw orgel dan dient evenwel rekening gehouden dat pijpen en andere minder belangrijke onderdelen van het vroegere orgel gebruikt werden. Eind 64 begin 65 werd de orgelkast uitgebroken. Het vernieuwde orgel – d.w.z. een volledig nieuwe kast, een reeks nieuwe pijpen en gerestaureerde of vernieuwde pijpen - bevindt zich reeds een half jaar te Herenthout. In goed beschermde kisten werd het gedemonteerde instrument in de Torekensschool (een oude nog gedeeltelijk in ijzerertssteen gebouwde kapel) opgeslagen. Terecht hebben verschillende Herenthoutenaars hun bezorgdheid hierover uitgesproken omdat men aanneemt dat deze oude kapel niet alleen vochtig is maar ook verwarming moet ontberen. Deskundigen hebben deze bezorgdheid niet omdat het instrument voldoende geïsoleerd en in kisten werd verpakt.
Vorige week zaterdag zijn de werken aan het hoogaltaar klaar gekomen, zodat het in elkaar zetten niet meer kan gehinderd worden. Het nieuwe orgel dat op het hoogaltaar, en niet zoals vroeger algemeen gebruikelijk op het hoogzaal stond, zal volgens Z.E.H. Backx de gemeenschapsgedachten bij de eucharistieviering in de hand werken. Het hoogzaal zal worden afgesloten en de oude orgelkast, waarvan men aanneemt dat deze bijna een eeuw oud is, zal verdwijnen. Aangenomen wordt dat het nieuwe instrument, dat ruim twintig spelen telt, binnen een veertiental dagen de eerste frisse tonen door de fraaie St.-Pieterskerk zal doen galmen.
Met deze nieuwe aanwinst, waarover men zich algemeen zal verheugen, wordt de herstelling van de toren genoemd. Velen vragen zich terecht af wanneer hier daadwerkelijk zal worden ingegrepen. De verregaande aftakeling van de torenbedekking, waarover ook reeds in de gemeenteraad werd gepraat, vraagt dringend om hersteld te worden. De toestand van de Herenthoutse St.-Pieterstoren is zo slecht dat men zelfs vreest dat de grondige verbeteringswerken die voornamelijk aan de binneninrichting in 1963 werden uitgevoerd, hierdoor in het gedrang komen.

Bruno Bomberen
Een nieuw orgel voor Herenthoutse St.-Pieterskerk
Het Nieuwsblad, 3 april 1967


De originele tekst van Bruno Bromberen ...

Geen opmerkingen: