zondag 2 april 2017

De Bomberen-files: Rottende kerktoren

Gisteren heropende bisschop Johan Bonny onze gerestaureerde parochiekerk met een eucharistieviering van en voor onze parochiegemeenschap. Zoals iedereen ondertussen weet, is het niet de eerste keer dat de Sint-Pieter-en-Pauluskerk werd opgepimpt.

Wij konden de hand leggen op enkele originele teksten van wijlen Bruno Bomberen, in de jaren 60 en 70 regionaal correspondent voor o.a. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Vandaag publiceren wij een eerste versie van een artikel dat Bruno schreef naar aanleiding van de erbarmelijke staat waarin onze kerktoren zich toen bevond ...


Op de laatste gemeenteraadsvergadering te Herenthout werd een opmerking gemaakt aangaande de toestand van de kerktoren van de St.-Pieterkerk aldaar. Volgens de woordvoerder ziet de toren er niet zo goed uit. Hij illustreerde dit met te zeggen dat men er dwars doorheen kan kijken. De dakbedekking ligt gedeeltelijk los en op sommige plaatsen is ze zelfs geheel verdwenen zodat de planken zichtbaar zijn. Ook de kijkdeurtjes boven in de toren zijn er niet meer zodat regen en sneeuw gemakkelijk naar binnen kan. De schalies die van de toren naar omlaag vallen, vallen op de zijbeuken en beschadigen hier op hun beurt de gaaf gebleven gedeelten. De burgemeester beloofde een volgende gemeenteraad het punt ter bespreking te leggen want ook de H. Vercammen heeft de indruk dat er grote kosten aan de toren zijn.
Nu is het zo dat bij dergelijke restauratiewerken een staatstussenkomst van 90 t.h. wordt gegeven, wat een degelijke restauratie door een gemeente als Herenthout toelaat. Er werden vroeger reeds herstellingen uitgevoerd maar deze blijken nu onvoldoende. Volgens de zegsman in de gemeenteraad zouden de nagels zich niet meer in het rotte hout kunnen vastzetten.
Het raadslid wist verder nog te vertellen dat het hoogzaal ook in slechte staat verkeert en maakte hierbij de bedenking dat men er geen nieuw orgel op durft te plaatsen omwille van deze toestand. Er werd beloofd een specialist te zullen raadplegen en naar wij konden vernemen zou deze de toren van de St.-Pieterkerk eerlang komen inspecteren.
De klassering door de dienst voor landschappen en monumenten geschiedde bij regentbesluit op datum van 31-10-49. De toren van de Herenthoutse kerk die gebouwd, werd in de middeleeuwen is in gotische stijl opgetrokken. Omstreeks 1860 werd de kerk, evenals de toren, door brand geteisterd en de spits van de toren brandde volledig af. Rond deze brand wordt een legende verteld die ongeveer als volgt luidt. De bovenste natuurstenen die verbrand en naar omlaag waren gestort, werden door de Herentalsenaren gestolen om te voorkomen dat bij de heropbouw de toren van Herenthout deze van Herentals in hoogte zou overtreffen. Hoeveel waarheid in deze legende is vervat, wordt niet vermeld.
Wij hebben pastoor Backx hierbij gaan op zoeken in de pastorij, die wij na lang zoeken hebben gevonden. Toen wij bij de pastoorswoning waren gekomen, stelden wij vast dat deze niet veel beter is dan een krotwoning. In de laatste gemeenteraad werd een herstelling overwogen die 20.000 fr. zou kosten. Om voor de Herenthoutse priester een bewoonbaar gebouw te maken, heeft men zeker 100.000 fr. nodig. Wat nu de herstelling van de toren zelf betreft. Het gezegde dat men er dwars doorheen kan kijken, vinden we niet overdreven. Ook dat het geheel dringend moet worden hersteld, is hier niet uit de lucht gegrepen.

Bruno Bomberen
Eerste versie van de artikels "Herenthout heeft een rottende kerktoren" en "Toren van St.-Pieterskerk in slechte staat"
Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, 21 december ...


Geen opmerkingen: