zondag 9 juli 2017

Zo Dichtblij met succes afgesloten

De eerste editie van ‘Zo Dichtblij’ werd met succes afgesloten. Tussen 29 april en 3 juni registreerden 76.102 deelnemers in totaal meer dan 300.000 Zo Dichtblij-loten. Ook in onze gemeente was ‘Zo Dichtblij’ een geslaagde campagne. De prachtige hoofdprijs, een elektrische fiets, ging naar Rita Van Gansen. Er werd ook een reeks cadeaubons verloot.

Wie tijdens de vijf campagneweken winkelde bij de deelnemende handelaars ondersteunde de lokale economie en werd daarvoor beloond met een tombolalot. Bij de registratie van het lot op de website www.zodichtblij.be kregen de bezoekers concrete tips om milieubewuster te leven. “Dit alles draagt bij tot levendige kernen en betrokken, milieubewuste burgers, en dat is de sleutel tot het realiseren van een klimaatneutrale stad of gemeente”, vertelt Inge Malevé van Bond Beter Leefmilieu.

BRUISENDE KERNEN
“Wij streven naar een bruisend centrum waar het goed leven is,” aldus Karel Van Eetvelt van UNIZO. “Ondernemers en handelaars spelen hier een belangrijke rol in maar zeker niet de enige rol. We geloven in samenwerking en verbinding met alle actoren om tot een duurzame oplossing te komen.”
Anneke Blanckaert, Directeur Marketing & Communicatie van Gezinsbond vult aan: “Verenigingen en vrijwilligers zetten zich in voor hun stad, dorp of wijk en dragen bij tot een leefbare en gezinsvriendelijke omgeving. Een levendige dorps- of stadskern is goed voor het buurtleven. Als gezinsorganisatie organiseren wij daarom ook activiteiten voor gezinnen.”

DUURZAME ACTIVITEITEN
De campagne draaide niet alleen om winkelen en registreren van loten. In de 90 deelnemende gemeenten organiseerden verenigingen en burgergroepen maar liefst 572 activiteiten. “Zij brengen inwoners samen rond duurzame thema’s. Zo werken ze actief mee aan een leefbare stad of gemeente en dat wil ‘Zo Dichtblij’ graag aanmoedigen en meer zichtbaar maken”, vertelt Inge Malevé van Bond Beter Leefmilieu. De beste activiteiten ontvingen op 10 juni een “Zo Dichtblij Award” en een geldprijs van 500 euro.


De campagne Zo Dichtblij was een groot succes! Rita Van Gansen ging met de hoofdprijs, een elektrische fiets, naar huis.


Uit de honderden geregistreerde loten werden nog enkele winnaars blij gemaakt met gemeentelijke cadeaubonnen, waardebonnen en wijn van De Kruidenfee en waardebonnen van Recht van bij de boer (Wimpschranshoeve).

Geen opmerkingen: