woensdag 20 december 2017

Inburgeringsceremonie in de Middenkempen

Afgelopen vrijdag organiseerden het Agentschap Integratie en Inburgering en het project Wegwijzer in de foyer van ’t Schaliken in Herentals de eerste gemeenschappelijke inburgeringsceremonie in de Middenkempen. Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, werden die avond in de bloemetjes gezet.

Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest kregen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus Maatschappelijke Oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en wordt er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap assisteren hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

ENKELE CIJFERS
In de Middenkempen behaalden 149 personen tussen 1 augustus 2015 en 1 oktober 2017 hun inburgeringsattest, waarvan 19 uit Herenthout. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 34 jaar. Het gaat om 42% mannen en 58% vrouwen. De herkomst van de inburgeraars is heel divers. Het gaat om 49 verschillende nationaliteiten van zowel binnen als buiten de EU.

PROJECT WEGWIJZER
Wegwijzer is een intergemeentelijke samenwerking in de Middenkempen tussen de gemeenten en OCMW ’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. Het wil mensen van buitenlandse herkomst wegwijs maken in de gemeenten en het onderwijs in de Middenkempen.
Wegwijs in de gemeente zet in op een toegankelijk onthaal en een toegankelijke dienstverlening, met specifieke focus op anderstalige nieuwkomers. Wegwijs in het onderwijs legt de nadruk op een sterke instap en participatie van anderstalige ouders en hun kinderen in het onderwijs.
De centrale doelstelling is de opmaak van een regionale doelstelling voor onthaalbeleid, met focus op anderstalige nieuwkomers, die verfijnd wordt naar het specifieke karakter van de verschillende gemeenten, hun context en hun inwoners. (Bron: kruispuntbank Inburgering, Agentschap voor Integratie en Inburgering)


De burgemeesters van de verschillende gemeenten in de Middenkempen overhandigden een oorkonde aan de inburgeraars. Nadien volgde een receptie, aangeboden door het stadsbestuur van Herentals. Op de foto: enkele Huirtuitse inburgeraars, geflankeerd door burgemeester Patrick Heremans (GBL) en OCMW-voorzitter Josée Poelmans (CD&V).

Geen opmerkingen: