donderdag 26 oktober 2017

GO! ‘t Klavertje test luchtkwaliteit

De slechte luchtkwaliteit tast de gezondheid van onze kinderen aan. Om dit nader te onderzoeken en het onderwerp hoog op de agenda te plaatsen, organiseert Greenpeace een grootschalige meting van de luchtkwaliteit op onze scholen.

‘Mijn lucht, mijn school’ is een project met meer dan 250 scholen over heel België die de kwaliteit van hun lucht willen verbeteren. Ook GO!-basisschool ’t Klavertje doet mee.
“Omdat het milieu en de gezondheid van onze kinderen ons nauw aan het hart ligt, zullen ook wij de luchtkwaliteit in onze school meten. Door actief bezig te zijn met luchtkwaliteit maken we leerlingen bewuster en leren we ze ook wat zij zelf kunnen doen”, weet directeur Annelies Leynen.
Het project in ’t Klavertje loopt tussen 14 november en 12 december. “Met dank aan onze vriendenkring voor de financiële steun (sponsoren van meetapparatuur e.d.)!”

LUCHTKWALITEIT IN VLAANDEREN VERBETERT
Vorige week nog publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar opvolgingsrapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen gestaag is verbeterd. Hoboken, Beerse en de haven van Antwerpen blijven echter black spots.
Inzake luchtkwaliteit legt Europa alle lidstaten wettelijk verplichte normen op. Die halen we op vrijwel alle vlakken. Behalve dan soms inzake stikstofdioxide (vooral door de uitstoot van wagens), de ozonconcentraties én de concentraties van zware metalen in Hoboken en Beerse. Globaal beantwoordt Vlaanderen steeds beter aan de Europese normen. De veel strengere adviezen van de WGO halen we daarentegen, zeker wat fijn stof betreft, totaal niet.

Extra bladwijzer >>> Vlaamse luchtkwaliteit haalt meeste Europese doelstellingen

Geen opmerkingen: