zondag 18 februari 2018

Tonnagebeperking

Van in het begin van deze legislatuur heeft CD&V Herenthout gepleit voor een tonnagebeperking voor het centrum. De belangrijkste aanleidingen hiervoor waren het uitblijven van de invoering van het vrachtroutenetwerk (VRN) waarbij zwaar vervoer prioritair via gewestwegen naar autosnelwegen wordt geleid en de extra vrachtwagens in onze dorpskern sedert de invoering van de kilometerheffing.

Op 15 februari werd door de technische dienst gestart met het plaatsen van de nodige signalisatie die voorziet in een tonnagebeperking voor het centrum vanaf 5,5 mt, uitgezonderd laden/lossen en landbouwvoertuigen. Na maximaal 1 jaar volgt een evaluatie met betrekking tot de landbouwvoertuigen.
“De tonnagebeperking een belangrijke stap naar een aangenamer en veiliger dorpscentrum waar meer ruimte zal komen voor voetgangers, fietsers, groenvoorzieningen en recreatie”, zegt schepen van verkeer Maurice Helsen (CD&V). “Naast deze tonnagebeperking werken we ook aan plannen voor de herinrichting van een aantal kruispunten op de rondweg.”

Geen opmerkingen: