vrijdag 23 februari 2018

Verkeerseducatieve route voor fietsers

Vorig jaar introduceerde onze gemeente twee verkeerseducatieve routes (VERO) voor voetgangers: de groene route aan de scholen ’t Klavertje en De Luchtballon en de oranje route langsheen gemeenteschool Klim-op. Sinds gisteren heeft Herenthout een derde VERO, maar dit keer een route voor fietsers (blauwe route).

Een verkeerseducatieve route of VERO is een vaste uitgestippelde route in een schoolomgeving langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. Je kan een VERO te voet of met de fiets afleggen. De voorwaarde voor een VERO met de fiets is dat kinderen voldoende fietsvaardig zijn om op straat te fietsen. Samen de straat opgaan, houdt een leerproces in over het verkeer, de verkeersborden en –regels, je eigen houding op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden.

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van deze routes zijn vijfledig: 1. Kinderen kunnen als voetganger en fietser veilig deelnemen aan het verkeer. 2. Kinderen maken al doende kennis met het verkeersreglement. 3. Kinderen kunnen zichzelf beschermen in het verkeer. 4. Kinderen kunnen anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers en houden daarmee rekening. 5. Kinderen zijn vertrouwd met situaties en de basisverkeersborden en –regels op hun weg naar school.

VOORDELEN
Deze routes bieden ook tal van voordelen. 1. Het is een route in de schoolomgeving met begeleidende info voor verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk. 2. Kinderen kunnen hun vaardigheden als voetganger of fietser regelmatig oefenen. 3. Je kan de route geheel of gedeeltelijk afleggen. 4. Je legt de route op eigen tempo af. 5. Je gaat op stap wanneer je wilt: tijdens de schooluren, maar ook erbuiten. 6. Als je ouders erover informeert, dan kunnen ze ook zelf met hun kinderen gaan oefenen.
Voor elke VERO is er een handleiding voor leerkrachten, ouders en begeleiders die kinderen in de praktijk vertrouwd willen maken met het dagelijks verkeer. Mobiel 21 realiseerde de brochures op vraag van onze gemeente.


Op de foto: burgemeester Patrick Heremans (GBL) en schepen voor verkeer en mobiliteit Maurice Helsen (CD&V).


De verkeerseducatieve routes konden gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van de provincie Antwerpen en kaderen in het project ‘10 op 10’. Het plan van de drie routes vind je in de Vonckstraat aan basisschool ’t Klavertje.

Meer info >>> herenthout.be/inwoners/mobiliteit-en-werken/verkeerseducatieve-routes-vero/

Geen opmerkingen: