maandag 13 februari 2017

Schuddeboske

De nieuwe straatnaam voor de verkaveling tussen Schransstraat, Heuvelstraat en Uilenberg is Schuddeboske geworden. Deze benaming werd gebruikt door de buurtkinderen die destijds gingen spelen op dit terrein. Het bestuur dankt iedereen die een voorstel heeft gedaan!

Chris Cornelis bevestigt het verhaal van een speelplaats voor de kinderen uit de buurt. “Of ook om binnendoor naar de winkel op den Uilenberg te rijden, naar Til Smits of Madeleine”, schrijft ze op Facebook.
Ook Karel Geyselings herinnert zich het Schuddeboske. “Daar zat vroeger de loekebeir, naar het schijnt een heel gevaarlijk dier. Zo vertelde men mij toch altijd bij ons moemoe op den Uilenberg.”
Het Schuddeboske was ooit ook de thuishaven van voetbalclub SK Uilenberg. Jules van Oudendijck vertelt. “Het eerste veld van SK Uilenberg lag evenwel niet aan het Schuddeboske maar op de Vliegplein, een stuk grond gelegen tussen de Itegemse Steenweg en de latere Boudewijnlaan. Het terrein was bereikbaar via een wegeltje naast de kruidenierswinkel van wijlen Louis en Melanie Vermeulen-Verstrepen, later uitgebaat door Madeleine Poelmans-De Coninck. Nadien heeft men bij mijn weten maar een seizoen meer gespeeld op het nieuwe terrein aan het Schuddeboske. Ongeregeldheden tijdens een wedstrijd hebben geleid tot het ter ziele gaan van SK Uilenberg. Veel later is er nog een liefhebbersclub met dezelfde naam opgericht, die na enkele jaren overging in FC Tonetta. Maar deze club is inmiddels ook geschiedenis.”

Geen opmerkingen: